Ferie w gronie „Przyjaciół”

plakat zimowa przygoda

Realizacja programu:
23-27 lutego w godz. 9.00-14.00.
Zajęcia odbywać się będą w świetlicy we Wroniu i obejmują:
– zajęcia integracyjne,
– zajęcia plastyczno-manualne,
– warsztaty kulinarne-tydzień kuchni włoskiej (spaghetti, gnocchi, pizza)
– gry i zabawy sportowe oraz planszowe,
– spotkania z literaturą.

Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni. Konieczny warunek do uczestnictwa w zajęciach – zgoda rodziców/ opiekunów prawnych uczestników.
Uczestnicy – dzieci w wieku 5+(młodsze dzieci uczestniczą tylko z opiekunem prawnym).
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Planowana ilość uczestników 20 osób.
Koszt całkowity 10 zł.