Podaruj 1%

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia” jest społeczną instytucją pozarządową i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działa na rzecz lokalnej społeczności oraz inicjuje i organizuje społeczną aktywność w niesieniu pomocy regionalnej oświacie. Zdobywane środki finansowe i rzeczowe przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe. Środki te mogą być one skutecznie powiększane o dobrowolne wpłaty Państwa stanowiące odpis 1% od rocznego podatku. Prawo takie daje wszystkim obywatelom RP art. 24 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik w zeznaniu PIT 37:
W części „J” wpisuje:
 – w rubryce 137 Nr KRS – 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
 – w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;
W części „K” wpisuje:
 – w rubryce 139 Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia, Wronie 27/9, 87-200 Wąbrzeźno
 – w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X

Pragniemy jednocześnie poinformować i zapewnić, że pozyskane w ten sposób pieniądze w całości zostaną przekazane na realizację określonych ustawą i Statutem zadań pożytku publicznego w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów czy wzbogacenie bazy dydaktycznej, służącej podnoszeniu poziomu nauki i wychowania.

Mamy ogromną nadzieję, że zechcecie Państwo scedować na rzecz Stowarzyszenia „Przyjaciele Wronia” swój odpis, włączając się osobiście i bezpośrednio w społeczny nurt pomocy naszym dzieciom.

Zwracamy się dlatego do Państwa z gorącym apelem. Popierajcie szczytne cele działalności.