„Zamiast myszki złap rakietkę”

plakat

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży sołectwa Cymbark. Działanie jest alternatywą dla wielogodzinnego spędzania czasu przed komputerem. Uczestnicy oprócz szkolenia w zakresie nauki gry tenisa stołowego, dowiedzą się o zagrożeniach dla zdrowia fizycznego i psychicznego wynikających z braku ruchu.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z tenisa stołowego prowadzone będą przez instruktora tenisa stołowego w świetlicy wiejskiej we Wroniu, raz w tygodniu po dwie godziny przez okres 1 marca – 30 czerwca 2015 roku.

Uczestnicy zajęć zostaną ubezpieczeni. Spotkanie informacyjne dotyczące projektu dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów prawnych odbędzie się 2 marca(poniedziałek) o godz. 20.00 w świetlicy wiejskiej we Wroniu.