RS_LOGO_RGB_300dpi_Easy-Resize.comOd października 2020 roku nasze Stowarzyszenie we współpracy z PFDiM realizuje 12 miesięczny projekt „Zielona Alternatywa” w ramach programu „Równać Szanse”. Tematem wiodącym jest budowanie świadomości w zakresie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. W projekcie bierze udział młodzież ze szkół podstawowych w Jarantowicach i Zieleniu. Grupa zakręcona na ekologię chce swoimi działaniami upowszechniać i propagować w środowisku lokalnym postawy proekologiczne i pozytywne wzorce zachowań. Rozległość i wielowątkowość projektu daje pole dla każdego do samorealizacji i rozwoju. Życzymy powodzenia!