TV Zieleń

TV ZieleńW sierpniu nasze Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „TV Zieleń”, który skierowany jest do młodych ludzi z terenu obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Zieleniu. Napisanie projektu poprzedzone zostało szczegółową diagnozą środowiska i oczekiwań młodzieży. Finalną część tworzyła już w dużej mierze sama młodzież, która zdecydowała o jego ostatecznym kształcie. Działanie realizowane jest w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczy w nim 21 gimnazjalistów, którzy przez okres 15 miesięcy mogą realizować swoje pasje tworząc telewizję, prasę i prowadząc serwisy internetowe. Intencją jest by młodzi ludzie ucząc się na własnych błędach sami się realizowali i sprawdzili, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Wartość projektu przekracza 50.000 zł.