Gotujemy bigos !

logo fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_RGB

Logo PW

 Rozpoczęliśmy nabór uczestników do projektu “Doświadczalny Bigos”. Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających kreatywność, pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży  Skierowany jest do 50 uczniów klas 4-7 ze Szkół Podstawowych w Jarantowicach i Zieleniu i ukierunkowany na uczenie się przez odkrywanie. Opierać się będzie na kształtowaniu postaw społecznych i kompetencji badawczych oraz wspieraniu samodzielności i współpracy w grupie. Uczestnicy praktycznie poznają zjawiska fizyczne i procesy zachodzące w codziennym życiu.

Realizacja: 2 grudnia 2019 – 30 czerwca 2020 roku. Więcej informacji u dyrektorów w/w szkół.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.

Serdecznie zapraszamy.

 

Rajska Wyspa otwarta

RW_230 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Zieleniu odbyło się oficjalne otwarcie sali zaRajska-wyspa-tablica-350x500-_1_baw “Rajska Wyspa”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice i przedstawiciele samorządu lokalnego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia “Przyjaciele Wronia”.W ciepłych słowach Dyrektor Szkoły przywitała zebranych i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Otwarcia dokonali   Dyrektor Szkoły jednocześnie Prezes Stowarzyszenia “Przyjaciele Wronia” pani Sabina Topij-Brylińska, Zastępca Wójta Gminy Ryńsk pan Łukasz Gapiński, i Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Żonakowska. Po okolicznościowych przemówieniach gości, dzieci z klas 0-3 zaprezentowały program artystyczny nawiązujący do wystawionego musicalu “Piotruś Pan”, w którym elementy sali zabaw stanowiły scenografię. Czytaj dalej

Relacja z forum „Młodzi pod lupą”

ZOE_0002_Easy-Resize.com13 września 2019 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się lokalne forum “Młodzi pod lupą”, którego organizatorem było Stowarzyszenie “Przyjaciele Wronia”. Forum zorganizowane zostało w ramach programu Równać Szanse 2018.Logo_RGB_Jasne_300dpi

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli Gminy Ryńsk: samorządu szkół, sołectw, stowarzyszeń, harcerstwa i bibliotek, a także rodziców dzieci uczących się. Gości przywitała prezes Stowarzyszenia “Przyjaciele Wronia” pani Sabina Topij-Brylińska, która przedstawiła cele i oczekiwane efekty spotkania. Następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zapoznał uczestników z ideą, celami i założeniami Programu Równać Szanse.ZOE_0021_Easy-Resize.com ZOE_0024_Easy-Resize.com Czytaj dalej

Forum Lokalne „Młodzi pod lupą”

mlodzi pod lupaLogo_RGB_Jasne_300dpi

 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia” we współpracy z Gminą Ryńsk jest organizatorem Forum Lokalnego pn. „Młodzi pod lupą”. Zadanie pn. „Młodzi pod lupą” realizowane jest w ramach programu „Równać Szanse 2018” finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektu jest dyskusja o możliwościach lokalnego środowiska, jego mocnych i słabych stronach prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób oraz pokazanie działań na ich rzecz. Forum odbędzie się 13 września 2019 roku o godzinie 1100 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 11 B.

Wszystkich chętnych, którym na sercu leży dobro naszej młodzieży serdecznie zapraszamy.