Relacja z forum „Młodzi pod lupą”

ZOE_0002_Easy-Resize.com13 września 2019 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się lokalne forum “Młodzi pod lupą”, którego organizatorem było Stowarzyszenie “Przyjaciele Wronia”. Forum zorganizowane zostało w ramach programu Równać Szanse 2018.Logo_RGB_Jasne_300dpi

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli Gminy Ryńsk: samorządu szkół, sołectw, stowarzyszeń, harcerstwa i bibliotek, a także rodziców dzieci uczących się. Gości przywitała prezes Stowarzyszenia “Przyjaciele Wronia” pani Sabina Topij-Brylińska, która przedstawiła cele i oczekiwane efekty spotkania. Następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zapoznał uczestników z ideą, celami i założeniami Programu Równać Szanse.ZOE_0021_Easy-Resize.com ZOE_0024_Easy-Resize.com

ZOE_0004_Easy-Resize.com (1) ZOE_0011_Easy-Resize.com

 

 

 

 

 

W kolejnej części pod okiem moderatora pana Michała Koszeli uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad zasobami jakimi dysponuje gmina. a po przerwie wzięli pod lupę młodzież. Uczestnicy zastanawiali się nad problemami jakimi żyje młodzież gminna w wieku 13-19 lat, gdzie spędza wolny czas i jakie są jej pasje.  Wnioski podczas rundy podsumowującej, w której każdy uczestnik mógł wyrazić swoje zdanie, wypłynęły same. Jednym zdaniem można to ująć: “Wiem, że nic nie wiem o naszej młodzieży”. Zdecydowana większość zadeklarowała chęć ponownego spotkania. Spotkanie zakończyło się bardzo optymistycznie – wyłoniono również zespół, który podejmie pracę nad opracowaniem strategii do spraw młodzieży.