1%

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia” jest społeczną instytucją pozarządową i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działa na rzecz lokalnej społeczności oraz inicjuje i organizuje społeczną aktywność w niesieniu pomocy regionalnej oświacie. Zdobywane środki finansowe i rzeczowe przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe. Środki te mogą być one skutecznie powiększane o dobrowolne wpłaty Państwa stanowiące odpis 1% od rocznego podatku. Prawo takie daje wszystkim obywatelom RP art. 24 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pragniemy jednocześnie poinformować i zapewnić, że pozyskane w ten sposób pieniądze w całości zostaną przekazane na realizację określonych ustawą i Statutem zadań pożytku publicznego w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów czy wzbogacenie bazy dydaktycznej, służącej podnoszeniu poziomu nauki i wychowania.

Mamy ogromną nadzieję, że zechcecie Państwo scedować na rzecz Stowarzyszenia „Przyjaciele Wronia” swój odpis, włączając się osobiście i bezpośrednio w społeczny nurt pomocy naszym dzieciom.

Zwracamy się dlatego do Państwa z gorącym apelem. Popierajcie szczytne cele działalności stowarzyszenia. Wspólnie nieśmy pomoc naszym dzieciom.

Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku. 
Liczymy na życzliwy odruch serca i decyzję, która pozwoli uznać, że łączy nas wspólna troska o przyszłość naszych dzieci i jak najlepsze dla nich warunki edukacyjne.

W imieniu przyszłych beneficjentów i własnym ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania. 

1procent